Vergunningaanvraag

Welke vergunning?

Indien gewenst verzorgen wij het gehele vergunningstraject. Wij kennen de wensen en aanlever eisen van de verschillende gemeenten en instanties. Bij een evenementenvergunning horen documenten als: Plan van Aanpak, V&G plan, logistiek plan, ontruimingsplan, crowdmanagement, bouwboeken, constructieberekeningen, indelingstekeningen, etc. Wij maken deze documenten en stemmen ze af met de wensen van de opdrachtgever en de gemeente. Wij weten de weg naar de benodigde vergunningen te vinden. Zoals de evenementenvergunning, laad – en los ontheffingen, horeca vergunningen, geluidsontheffingen, enz.

Dienstenoverleg

Het overleg met de hulpdiensten gaat hand in hand met de vergunningaanvraag. Wij zitten met de  verschillende diensten aan tafel om goede afspraken te maken over de veiligheid van het evenement. Wij werken deze afspraken uit in het Veiligheids- en gezondheidsplan.