Brancheorganisatie evenementen.

Vinke Vision is aangesloten bij de Vereniging Van Evenementenmakers (VVEM). Binnen deze brancheorganisatie wordt veel kennis uitgewisseld tussen de leden. In de praktijk betekent dit ook dat we snel kunnen schakelen met collega's uit het vak en waar nodig advies kunnen inwinnen. 

Lees meer