Bewaking en beveiliging Invictus Games

Na twee jaar uitstel werden in 2022 de Invictus Games in Den Haag georganiseerd. Wij waren verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging, in samenwerking met First Line Security en Event Farm BV. Dit betrof onder meer de begeleiding van hoogwaardigheidsbekleders als de minister-president, de koning en de (persoonlijke) begeleiding van prins Harry en Meghan Markle. Uiteraard ook in samenwerking met politie en de DKDB.

Video en foto's